Rok
   Pożary
  Miejscowe
  zagrożenia
   Wypadki
  Razem
  Zdarzeń
        2007
       40
          33
          11
      84
        2008
       49
         64
          10
     123
      2009
      58
       30
        11
      99
      2010
       46
         27
          18
       91
        2011
       59 
         29
          12
      100
      2012
       39
        51
         8
      98
        2013
        45
         40
            5
       90
Rok 2013
SOp - oznacza samochód operacyjny
GLM - oznacza samochód lekki motopompa np: Żuk
SLRt - oznacza samochód ratownictwa technicznego
SD - specjalny drabina cyfra oznacza długość drabiny w metrach
GLBA 0,4/2 - oznacza samochód lekki gaśniczy ze zbiornikiem na wodę o pojemności 400 litrów

GBA 2,5/16 - oznacza samochód średni gaśniczy ze zbiornikiem na wodę o pojemności 2500 litrów

GCBA 5/32 - oznacza samochód ciężki gaśniczy ze zbiornikiem na wodę o pojemności 5000 litrów
GCBAM 18+8 - oznacza samochód cysterna 18 000 litrów wody
GBM - oznacza samochód średni 2500 litrów wody motopompa
Archiwum 2008
Archiwum 2009
Archiwum 2010
Archiwum 2011

W Suszu w parku miejskim miał miejsce pożar drzewa. Po dojeździe na miejsce zdarzenia straży pożarnej działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podaniu jednego prądu wody szybkim natarciem na palące się drzewo i ugaszeniu go. Zadysponowano: GBARt OSP Susz.
14.01.2013r   godz. 14:40
Archiwum 2012r
15.01.2013r.   godz. 15:25
W lesie niedaleko Susza na drzewie policjanci znaleźli ciało mężczyzny. Wezwani na miejsce zdarzenia strażacy ściągnęli ciało z drzewa. Zadysponowano: GBARt OSP Susz, Policja.

kliknij na zdjęcie aby powiększyć

W miejscowości Dolina miał miejsce pożar sadzy w przewodzie kominowym.
Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wygaszeniu paleniska w piecu, wyczyszczeniu przewodu kominowego za pomocą kuli i szczotki kominiarskiej
oraz wybraniu sadzy z wyczystki kominowej. Wydano zakaz używania przewodu kominowego do chwili uzyskania ekspertyzy kominiarskiej. Zadysponowano: GBARt OSP Susz.

20.01.2013r  godz. 17:05

W Suszu przy ulicy Bałtyckiej miał miejsce pożar śmieci w kontenerze. Zadysponowano: GBA OSP Susz.
20.01.2013r   godz.17:45

W miejscowości Bałoszyce na drodze gruntowej ugrzęzła karetka pogotowia ratunkowego. Działania straży pożarnej polegały na wyciągnięciu pojazdu przy pomocy samochodu gaśniczego. Zadysponowano: GBARt OSP Susz.
03.02.2013r.  godz.12:50

W Suszu przy ulicy Słowiańskiej miał miejsce pożar sadzy w przewodzie kominowym.
Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wygaszeniu paleniska w piecu, wyczyszczeniu przewodu kominowego za pomocą kuli i szczotki kominiarskiej
oraz wybraniu sadzy z wyczystki kominowej. Wydano zakaz używania przewodu kominowego do chwili uzyskania ekspertyzy kominiarskiej. Zadysponowano: GBARt OSP Susz.

03.02.2013r  godz. 18:40

W miejscowości Falknówko doszło do pożaru murowanego kurnika. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia straży pożarnej, pożarem objęty był dach kurnika. Działania przybyłych na miejsce zdarzenia strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu czterech prądów wody w natarciu na palący się obiekt, budowie linii zasilającej z pobliskiego hydrantu i zorganizowaniu zaopatrzenia wodnego umożliwiającego skuteczne prowadzenie akcji gaśniczej. Po przygaszeniu pożaru przystąpiono do rozbiórki nadpalonych elementów konstrukcji dachu oraz wyrzucaniu na zewnątrz słomy i przelewaniu jej wodą.  Spaleniu uległ dach oraz wnętrze budynku.  Zadysponowano: GBARt, GBA OSP Susz, GBA, GCBA, GCBAM 18/8 JRG Iława, GBA OSP Redaki, GBA OSP Babięty Wielkie, GLM OSP Jakubowo, SH-18 OSP Kisielice. SOp Oficer w dyspozycji, Policja, Pogotowie Energetyczne.
05.02.2013r   godz. 3:40
kliknij na zdjęcie aby powiększyć

W Suszu przy ulicy św. Floriana miał miejsce pożar sadzy w przewodzie kominowym.  Zadysponowano: GBARt OSP Susz.
06.02.2013r  godz. 20:50

W Suszu przy ulicy św. Floriana doszło do zadymienia mieszkania. Po dojeździe na miejsce zdarzenia działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, dokonaniu pomiaru stężenia tlenku węgla, który dał wynik negatywny, oraz przewietrzeniu pomieszczeń. Zadysponowano: GBARt OSP Susz.
11.02.2013r  godz. 19:15

Pęknięta rura wodociągowa i podmyty fundament budynku był przyczyną interwencji straży pożarnej w miejscowości Januszewo. Działania nasze polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz ewakuacji starszej osoby do lokalu zastępczego. Zadysponowano: GBARt OSP Susz.
15.02.2013r   godz.13:40

W miejscowości Kamieniec miał miejsce pożar drzewa przy drodze. Zadysponowano: GBARt OSP Susz.
15.02.2013r   godz.20:25

8.03.2013r   godz.10:25
W Suszu przy ulicy Piastowskiej miał miejsce pożar śmieci w kontenerze. Zadysponowano: GBARt OSP Susz.


W Suszu przy ulicy Piastowskiej miał miejsce pożar śmieci w kontenerze. Zadysponowano: GBARt OSP Susz.
W miejscowości Karolewo doszło do pożaru nasypu kolejowego. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz ugaszeniu pożaru przy pomocy tłumic oraz łopat. Zadysponowano: GBARt, GCBA OSP Susz.
8.03.2013r   godz. 18:00
9.03.2013r  godz.11:50
kliknij na zdjęcie aby powiększyć

15.03.2013r   godz. 8:10
W Suszu przy ulicy Kajki doszło do zadymienia mieszkania. Po dojeździe na miejsce zdarzenia działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, dokonaniu pomiaru stężenia tlenku węgla, który dał wynik negatywny, oraz przewietrzeniu pomieszczeń. Wydano również zakaz używania przewodu kominowego do chwili uzyskania ekspertyzy kominiarskiej. Zadysponowano: GBARt OSP Susz, Policja.

W miejscowości Olbrachtówko doszło do pożaru w Zakładzie Obróbki Drewna. Pożarem objęty był system wentylacji wyciągu pyłu drzewnego. Po dojeździe na miejsce zdarzenia działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz ugaszeniu pożaru przy pomocy szybkiego natarcia. Po ugaszeniu pożaru kontrolowano instalację wyciągową i robiono pomiary temperatury pirometrem, aby nie dopuścić do ponownego rozpalenia. Zadysponowano: GBARt, GCBA, GBA OSP Susz, GBA OSP Redaki, OSP Babięty, GBA, GCBA JRG Iława.
20.03.2013r   godz. 19:50
kliknij na zdjęcie aby powiększyć

W Suszu przy ulicy św. Floriana doszło do zadymienia mieszkania. Po dojeździe na miejsce zdarzenia działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, dokonaniu pomiaru stężenia tlenku węgla, który dał wynik negatywny, oraz przewietrzeniu pomieszczeń. Wydano również zakaz używania przewodu kominowego do chwili uzyskania ekspertyzy kominiarskiej. Zadysponowano: GBARt OSP Susz.
23.03.2013r   godz. 10:50

W miejscowości Babięty Wielkie w budynku Szkoły Podstawowej miał miejsce pożar sadzy w przewodzie kominowym, wskutek czego doszło do zadymienia obiektu i ewakuacji uczniów oraz personelu do sali gimnastycznej. Po dojeździe na miejsce zdarzenia straży potwierdzono, że w przewodzie kominowym zapaliła się sadza i doszło do zadymienia. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wyczyszczeniu przewodu kominowego z zalegającej sadzy za pomocą kuli i szczotki kominiarskiej przy użyciu drabiny mechanicznej, wybraniu sadzy z wyczystki kominowej oraz przewietrzeniu pomieszczeń. Wydano zakaz używania przewodu kominowego do chwili uzyskania opinii kominiarskiej. Zadysponowano: GBARt OSP Susz, GBA OSP Ząbrowo, OSP Redaki, OSP Babięty Wielkie, SD 30 JRG Iława, SOp Oficer operacyjny.
25.03.2013r  godz. 12:57
kliknij na zdjęcie aby powiększyć

Zabezpieczenie miejsca lądowania i startu śmigłowca LPR  Ratownik-8 z Olsztyna w miejscowości Lubnowy. Zadysponowano: GBARt OSP Susz, LPR Olsztyn.
2.04.2013r   godz.12:18
kliknij na zdjęcie aby powiększyć

W Suszu przy ulicy Prabuckiej miał miejsce pożar śmieci w kontenerze. Zadysponowano: GBA OSP Susz.
3.04.2013r   godz.11:55

3.04.2013r  godz. 15:50
W Suszu przy ulicy Galla Anonima miał miejsce pożar sadzy w przewodzie kominowym.
Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wygaszeniu paleniska w piecu, wyczyszczeniu przewodu kominowego za pomocą kuli i szczotki kominiarskiej
oraz wybraniu sadzy z wyczystki kominowej. Wydano zakaz używania przewodu kominowego do chwili uzyskania opinii  kominiarskiej. Zadysponowano: GBARt OSP Susz.


kliknij na zdjęcie aby powiększyć

7.04.2013r   godz.15:00
W Suszu przy ulicy Wybickiego strażacy zabezpieczali miejsce lądowania i startu śmigłowca LPR Ratownik-8 z Olsztyna. Zadysponowano: GBARt OSP Susz, LPR Olsztyn, Karetka Pogotowia, Policja.
kliknij na zdjęcie aby powiększyć

8.04.2013r   godz.16:45
W Suszu przy ulicy Piastowskiej miał miejsce pożar śmieci w kontenerze. Zadysponowano: GBA OSP Susz.

W miejscowości Bronowo doszło do pożaru trzciny składowanej na placu w gospodarstwie.
Po dojeździe na miejsce zdarzenia straży pożarnej działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu dwóch prądów wody w natarciu na źródło ognia. Po częściowym ugaszeniu pożaru przystąpiono do przerzucania nadpalonej trzciny i przelewaniu jej wodą w celu nie dopuszczenia do ponownego jej rozpalenia. W wyniku pożaru spaleniu uległo około 4 m3 trzciny. Zadysponowano: GBARt, GCBA OSP Susz, Policja.

10.04.2013r   godz. 13:42

W miejscowości Różnowo wezbrana woda z pól zagrażała miejscowemu podtopieniu budynku mieszkalnego. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, usypaniu wału z piasku w celu niedopuszczenia do zalania posesji oraz wypompowywaniu wody z rozlewiska. Zadysponowano: GBARt, GBA OSP Susz, GLM OSP Jakubowo.
12.04.2013r   godz. 16:50

W Suszu na osiedlu Brzostowym miał miejsce pożar śmieci w kontenerze. Zadysponowano: GBA OSP Susz.
13.04.2013r   godz.8:30
kliknij na zdjęcie aby powiększyć
kliknij na zdjęcie aby powiększyć

W miejscowości Michałowo miało miejsce usuwanie powalonego drzewa z drogi. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz pocięciu i usunięciu drzewa z drogi za pomocą pilarki do drewna. Zadysponowano: GBARt OSP Susz.
14.04.2013r godz.5:50
kliknij na zdjęcie aby powiększyć

W miejscowości Wądoły miał miejsce pożar trawy na poboczu drogi. Po dojeździe na miejsce zdarzenia działania zastępów straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i podaniu jednego prądu wody na palącą się trawę. Zadysponowano: GBARt, GBA OSP Susz.
16.04.2013r   godz:20:55

Usuwanie obłamanego konaru drzewa z drogi w miejscowości Adamowo. Zadysponowano: GBARt OSP Susz.
18.04.2013r   godz. 14:45

23.04.2013r   godz.15:55
Na Drodze Wojewódzkiej nr 515 w miejscowości Kamieniec strażacy usuwali dwa powalone drzewa z drogi. Po dojeździe na miejsce zdarzenia działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz pocięciu i usunięciu drzew z drogi. Zadysponowano: GBARt OSP Susz.

Ćwiczenia w zakładzie segregacji i utylizacji odpadów USKOM w Różankach
Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie oraz strażacy ochotnicy z OSP w Suszu ćwiczyli na terenie zakładu USKOM. Celem ćwiczeń było zapoznanie strażaków z lokalizacją obiektu, z zagrożeniami występującymi na terenie zakładu, zaopatrzeniem wodnym do celów gaśniczych, zabudową obiektu. W założeniu ćwiczeń przyjęto pożar składowanych odpadów.  Działania ćwiczących zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ugaszeniu pożaru jednym prądem wody oraz zaopatrzeniu wodnym do celów gaśniczych. Zadysponowano: GCBA JRG Iława, GBARt OSP Susz.


W miejscowości Lubnowy Małe doszło do pożaru trawy i dzikiego wysypiska śmieci.   Zadysponowano: GBARt, GBA OSP Susz.
24.04.2013r   godz. 22:40
kliknij na zdjęcie aby powiększyć

26.04.2013r   godz.14:15
Pożar śmieci w kontenerze. Susz ulica Koszarowa. Zadysponowano: GBA OSP Susz.

1.05.2013r   godz:20:45
W miejscowości Jawty Małe miał miejsce pożar trawy. Zadysponowano: GBARt OSP Susz.

4.05.2013r    godz.16:40
W miejscowości Jakubowo Kisielickie doszło do zadymienia mieszkania. Przyczyną zadymienia był pozostawiony garnek na kuchni. Zadysponowano: GBA OSP Susz, GLM OSP Jakubowo Kisielickie.

5.05.2013r   godz. 19:00
W miejscowości Brusiny miał miejsce pożar opon w starej żwirowni. Przyczyną pożaru było najprawdopodobniej celowe podpalenie. Zadysponowano: GBARt, OSP Susz.

5.05.2013r   godz. 23:50
W miejscowości Lubnowy doszło do wypadku drogowego. Kierujący samochodem osobowym marki Mercedes podczas jazdy potrącił pieszego, następnie stracił panowanie nad autem i uderzył w przydrożne drzewo. Po czym oddalił się rozbitym autem z miejsca zdarzenia i porzucił go. Policja odnalazła pojazd. Rannym pieszym zaopiekowali się Ratownicy Medyczni. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatora w pojeździe oraz oświetleniu terenu akcji. Zadysponowano: GBARt, GBA OSP Susz, Policja, Karetka Pogotowia.
kliknij na zdjęcie aby powiększyć

W Suszu przy ulicy Koszarowej doszło do pożaru garażu wraz z przyległym budynkiem gospodarczym. Po przybyciu na miejsce zdarzenia straży pożarnej pożarem objęty był garaż a w nim samochód Renault Scenic Rx4, pojazd typu Quad oraz cześć konstrukcji dachu budynku gospodarczego. Działania straży polegały na podaniu dwóch prądów wody. Jeden na palące się pojazdy a drugi prąd wody w obronie budynku. Zadysponowano: GBARt, GCBA OSP Susz, GCBA JRG Iława, GLM OSP Jakubowo Kisielickie, GBA OSP Redaki, Babięty Wielkie, Policja, Karetka Pogotowia.
10.05.2013r   godz.23:30

W miejscowości Różnowo doszło do pożaru sadzy w przewodzie kominowym.
Po dotarciu na miejsce zdarzenia i rozpoznaniu sytuacji działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wyczyszczeniu komina za pomocą kuli i szczotki kominiarskiej. Wybraniu sadzy z wyczystki kominowej oraz monitorowaniu komina i drewnianego stropu kamerą termowizyjną. Wykonano również pomiar stężenia tlenku węgla w budynku i wydano zakaz używania przewodu kominowego do chwili uzyskania opinii kominiarskiej. Zadysponowano: GBARt OSP Susz, GLM OSP Lubawa, GCBA JRG Iława.

11.05.2013r    godz.11:05
kliknij na zdjęcie aby powiększyć

W miejscowości Lubnowy doszło do pożaru w jednej z piwnic budynku wielorodzinnego. W wyniku pożaru powstało silne zadymienie. Działania przybyłych na miejsce zdarzenia zastępów straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ewakuacji mieszkańców z budynku, wejściu roty w aparatach Ochrony Dróg Oddechowych do piwnicy i podaniu jednego prądu wody na źródło ognia i ugaszeniu go. Po ugaszeniu pożaru przystąpiono do oddymiania pomieszczeń za pomocą agregatu oddymiającego i sprawdzaniu mieszkań pod względem na zawartość tlenku węgla. Udzielono pierwszej pomocy dwóm osobom przed przybyciem ZRM podając im tlen. Zadysponowano: GBARt, GCBA OSP Susz, GCBA JRG Iława, GBA OSP Redaki, Policja, Zespół ratownictwa Medycznego.
12.05.2013r    godz.15:25
kliknij na zdjęcie aby powiększyć

Usuwanie obłamanego konaru drzewa z drogi w miejscowości Rudniki. Zadysponowano: GBARt OSP Susz.
20.05.2013r   godz. 15:40

W Suszu przy ulicy Słowiańskiej miało miejsce usunięcia powalonego drzewa z drogi. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz pocięciu i usunięciu drzewa z drogi za pomocą pilarek do drewna. Zadysponowano: GBARt OSP Susz.


24.05.2013r godz.18:55
kliknij na zdjęcie aby powiększyć

25.05.2013r   godz. 1:00
Usuwanie obłamanego konaru drzewa z drogi w miejscowości Adamowo. Zadysponowano: GBARt OSP Susz.

25.05.2013r    godz.15:20
W Suszu przy ulicy Sucharskiego doszło do pożaru sadzy w przewodzie kominowym.
Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wyczyszczeniu komina za pomocą kuli i szczotki kominiarskiej oraz wybraniu sadzy z wyczystki kominowej.  Dokonano pomiaru stężenia tlenku węgla w powietrzu, którego obecności nie stwierdzono.
Wydano zakaz używania przewodu kominowego do chwili uzyskania opinii kominiarskiej. Zadysponowano: GBARt OSP Susz.

3.06.2013r godz.0:35
Usuwanie powalonego drzewa z drogi w miejscowości Brusiny. Zadysponowano: GBARt OSP Susz.

31.05.2013r godz.17:45
W miejscowości Januszewo miało miejsce usuwanie drzewa uderzonego przez piorun.
Rozszczypane stwarzające zagrożenie drzewo zostało usunięte za pomocą pilarek do drewna. Zadysponowano: GBARt OSP Susz.


kliknij na zdjęcie aby powiększyć
29.05.2013r   godz. 15:10
W Suszu na ulicy Piastowskiej pęknięty konar drzewa zawisł nad dachem budynku biurowo magazynowym. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, usunięciu konaru przy pomocy wysięgnika hydraulicznego oraz etapowym wycinaniu konaru. Zadysponowano: GBARt, GBA OSP Susz, GBA JRG Iława, SH 18 OSP Stary Dzierzgoń.

kliknij na zdjęcie aby powiększyć
28.05.2013r   godz. 18:05
W Suszu na ulicy Kajki miało miejsce usuwanie zwisającego obłamanego konaru drzewa. Konar zwisał nad jezdnią stwarzając zagrożenie dla ruchu pojazdów.  Zadysponowano: GBARt OSP Susz.
kliknij na zdjęcie aby powiększyć


6.06.2013r godz.16:05
Usuwanie drzewa w miejscowości Jawty Wielkie. Pęknięte drzewo rosnące tuż przy szkole podstawowej stwarzające zagrożenie dla dzieci uczęszczających do tej placówki jak również użytkowników drogi było przyczyną interwencji straży pożarnej. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wstrzymaniu ruchu drogowego oraz etapowym obcinaniu drzewa przy pomocy pilarki do drewna oraz drabiny SD 30. Zadysponowano: GBARt, GBA OSP Susz, SD 30 JRG Iława, Pogotowie Energetyczne.
kliknij na zdjęcie aby powiększyć

17.06.2013r godz.14:00
W miejscowości Grabowiec doszło do pożaru obornika.  Po dojeździe na miejsce zdarzenia działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia  podaniu dwóch  prądów wody  w natarciu na źródło ognia. Następnie przy użyciu wideł przegarnięto stertę i przelano wodą. Zadysponowano: GBA OSP Redaki, GBARt, GCBA OSP Susz.

kliknij na zdjęcie aby powiększyć
W miejscowości Fabianki miał miejsce pożar nie użytkowanego budynku  leśniczówki - pustostanu. W wyniku pożaru całkowitemu spaleniu uległ dach budynku o konstrukcji drewnianej  oraz drewniany strop. Działania przybyłych zastępów straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu trzech prądów wody w natarciu na źródło ognia i ugaszeniu palącego się obiektu. Nie dopuszczeniu do rozprzestrzenienia się pożaru, oświetleniu terenu akcji oraz zorganizowaniu stanowiska wodnego. Zadysponowano: GBARt, GBA, GCBA OSP Susz, GBM OSP Jerzwałd, GCBA JRG Iława.
17.06.2013r godz.22:50

Powodem zadysponowania dwóch zastępów straży pożarnej był człowiek kąpiący się w jeziorze suskim wzywający pomocy. Mężczyzna wydostał się na brzeg o własnych siłach przed przybyciem straży pożarnej. Porannym pływakiem zajęła się policja. Zadysponowano: GBARt, GBA OSP Susz, JRG Iława , Policja, Karetka Pogotowia.
20.06.2013r godz.5:30
kliknij na zdjęcie aby powiększyć

28.06.2013r    godz.11:20
W miejscowości Kamieniec doszło do pożaru sadzy w przewodzie kominowym. Po dotarciu na miejsce zdarzenia i rozpoznaniu sytuacji stwierdzono pożar sadzy oraz wydobywający się dym z drewnianego stropu przy kominie. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wygaszeniu paleniska w piecu, wyczyszczeniu komina za pomocą kuli i szczotki kominiarskiej, oraz monitorowaniu komina i drewnianego stropu. Wykonano również pomiar stężenia tlenku węgla w budynku i wydano zakaz używania przewodu kominowego do chwili uzyskania opinii kominiarskiej. Podano jeden prąd wody w celu schłodzenia stropu przy kominie. Zadysponowano: GBARt, GBA, GCBA OSP Susz, GCBA JRG Iława.

kliknij na zdjęcie aby powiększyć
3.07.2013r godz.17:10
W Suszu na ulicy Leśnej miało miejsce usuwanie powalonego drzewa z drogi. Zadysponowano: GBARt OSP Susz.
kliknij na zdjęcie aby powiększyć

5.07.2013r   godz.8:20
W Suszu na ulicy Mickiewicza miał miejsce pożar śmieci w kontenerze. Zadysponowano: GBARt OSP Susz.

10.07.2013r   godz.2:45
W miejscowości Kamieniec w gospodarstwie rolnym doszło do samozapłonu balotów siana. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia podaniu dwóch prądów wody w natarciu na źródło ognia oraz sukcesywnym rozbieraniu stogu za pomocą ładowarki New Holland oraz przelewaniu wodą tlących się balotów. Zadysponowano: GBARt, GBA, GCBA OSP Susz.
kliknij na zdjęcie aby powiększyć

12.07.2013r godz.15:10
W miejscowości Bronowo miało miejsce usuwanie powalonego drzewa z drogi. Zadysponowano: GBARt OSP Susz, Policja.

17.07.2013r   godz. 18:15
Usuwanie pękniętego konaru drzewa w miejscowości Chełmżyca.
Zadysponowano: GBARt OSP Susz.

kliknij na zdjęcie aby powiększyć

16.07.2013r   godz.21:30
W miejscowości Jakubowo Kisielickie policjanci zapobiegli groźbie wysadzenia budynku przez mężczyznę. Awanturnik odkręcił kurki kuchenki gazowej i groził wysadzeniem budynku. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Działania przybyłego na miejsce zdarzenia zastępu straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, przewietrzeniu mieszkania oraz wykonaniu pomiaru detektorem na obecność gazu, którego nie stwierdzono. Zadysponowano: GBARt OSP Susz, Policja.

24.07.2013r   godz. 7:50
W Suszu na ulicy Piaskowej miało miejsce usuwania pękniętego konaru drzewa. Zadysponowano: GBARt OSP Susz.


28.07.2013r   godz. 2:15
W Suszu na alejce w parku miejskim miał miejsce pożar drzewa. Pożar ugaszono jednym prądem wody z szybkiego natarcia. Zadysponowano: GBARt OSP Susz.

28.07.2013r.   godz. 23:00
kliknij na zdjęcie aby powiększyć
W miejscowości Bronowo doszło do kolizji drogowej. Kierowca pojazdu osobowego marki Fiat Seicento podczas jazdy stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożne drzewo. Po dojeździe na miejsce zdarzenia działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz odłączeniu akumulatora w pojeździe. Zadysponowano: GBARt OSP Susz, Policja.
kliknij na zdjęcie aby powiększyć

4.08.2013r   godz. 16:25
W miejscowości Laseczno doszło do pożaru chlewni. W działaniach gaśniczych wzięło udział 15 zastępów straży pożarnej. Spaleniu uległ budynek chlewni, wyposażenie oraz 360 sztuk tuczników. W celu zapewnienia wody do pożaru zadysponowano ciężki samochód gaśniczy GCBA Jelcz z OSP Susz.

6.08.2013r   godz. 4:50
W Suszu na ulicy Koszarowej miało miejsce usuwania pękniętego konaru drzewa.
Zadysponowano: GBARt OSP Susz.


8.08.2013r   godz. 19:25
Usuwanie pękniętego konaru drzewa w miejscowości Dolina. Zadysponowano: GBA OSP Susz.18.08.2013r.   godz. 17:10
W miejscowości Bronowo w czasie wykonywania prac żniwnych doszło do pożaru zboża na pniu na powierzchni ok 1 ha. W ogniu stanęło zboże koszone przez kombajn. Działania trzech zastępów straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podania dwóch prądów wody w natarciu na palące się zboże. W bezpośrednim zagrożeniu znajdowało się pozostałe zboże na obszarze 60 ha. Zadysponowano: GBARt, GBA, GCBA OSP Susz, Policja.
kliknij na zdjęcie aby powiększyć

20.08.2013r godz.13:10
W miejscowości Grabowiec miało miejsce usuwanie powalonego drzewa. Zadysponowano: GBARt OSP Susz.

8.09.2013r   godz.15:00
Zabezpieczanie miejsca lądowania i startu śmigłowca LPR Ratownik-3 z Gdańska w miejscowości Bornice. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz pomocy w transporcie osoby potrzebującej pomocy medycznej do śmigłowca. Zadysponowano: GBARt, GBA OSP Susz, LPR Gdańsk.

kliknij na zdjęcie aby powiększyć

14.09.2013r   godz.14:40
Nietypowa akcja strażaków w miejscowości Czerwona Woda. Do szamba wpadł około 300 kilogramowy cielak. Działania przybyłych na miejsce zdarzenia strażaków polegały na wyciagnięciu zwierzęcia z szamba za pomocą lin i węży strażackich. Akcja zakończyła się sukcesem. Cielak wrócił do właściciela. Zadysponowano: GBARt, GBA OSP Susz.
kliknij na zdjęcie aby powiększyć

28.09.2013r   godz.17:50
W Suszu przy ulicy Piastowskiej do pięciometrowej studzienki wpadł pies. Działania straży polegały na wyciągnięciu czworonoga przy pomocy drabiny i linki na powierzchnię. Następnie przekazano go lekarzowi weterynarii. Zadysponowano: GBARt OSP Susz.

1.10.2013r    godz. 13:25
W miejscowości Olbrachtówko miał miejsce wypadek drogowy. Kierujący ciągnikiem rolniczym Ursus C 360 z przyczepą z niewyjaśnionych  przyczyn zjechał na lewą stronę drogi i uderzył w przydrożne drzewo. W skutek uderzenia traktorzysta wypadł wprost pod tylne koło swojego pojazdu. Po dojeździe na miejsce zdarzenia straży pożarnej działania nasze polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i uniesieniu pojazdu za pomocą specjalistycznego sprzętu hydraulicznego w celu wydobycia zwłok. Zadysponowano: GBARt OSP Susz, SLRt JRG Iława, Policja, Karetka Pogotowia.
kliknij na zdjęcie aby powiększyć
kliknij na zdjęcie aby powiększyć

14.10.2013r   godz. 10:45
Usuwanie obłamanego konaru drzewa wiszącego nad drogą w miejscowości Bałoszyce. Zadysponowano: GBARt OSP Susz.

14.10.2013r   godz.14:35
W Suszu na ulicy Wiejskiej i Prabuckiej miało miejsce usuwania plamy oleju z jezdni. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i neutralizacji plamy za pomocą sorbentu. Zadysponowano: GBARt OSP Susz, Policja.

21.10.2013r   godz. 23:45
Samochód ciężarowy laweta z 24 tonową kruszarką na pokładzie utknął na przejeździe kolejowym w miejscowości Emilianowo. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wstrzymaniu ruchu pociągów na trasie Malbork Iława i odłączeniu napięcia w trakcji elektrycznej przez dyżurnego PKP. Następnie samojezdna maszyna zjechała z lawety a samochód ciężarowy ściągnięto z przejazdu przy pomocy pojazdu gaśniczego. Szybka akcja ratownicza pozwoliła uniknąć nieszczęścia. Zadysponowano: GBARt, GBA OSP Susz, GBA JRG Iława, Policja.
kliknij na zdjęcie aby powiększyć

5.11.2013r.  godz. 7:10
W miejscowości Bronowo na drodze wojewódzkiej nr. 521doszło do wypadku drogowego. Kierowca pojazdu osobowego marki Daewoo Tico podczas jazdy stracił panowanie nad pojazdem zjechał na prawe pobocze doprowadzając do przewrócenia samochodu na bok. Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszego zastępu straży stwierdzono, że samochód osobowy leży na boku a dwie osoby podróżujące tym pojazdem są poza nim. Kierowca pojazdu wyszedł ze zdarzenia bez szwanku a pasażer z ogólnymi potłuczeniami znajdował się w pojeździe który się zatrzymał widząc co się stało. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,  odłączeniu akumulatora,  zakręceniu butli  instalacji LPG, usunięciu płynów eksploatacyjnych przy pomocy sorbentu,  kierowaniu ruchem drogowym,  udzieleniu wsparcia psychicznego poszkodowanemu do czasu przybycia zespołu ratownictwa medycznego oraz transporcie poszkodowanego do karetki. Zadysponowano: GBARt, GBA OSP Susz, GLBA JRG Iława, Policja, Zespół Ratownictwa Medycznego.
kliknij na zdjęcie aby powiększyć

Na plaży miejskiej w Suszu wędkarz znalazł ubranie pozostawione na pomoście i o tym fakcie powiadomił policję a ta powiadomiła straż pożarną. Działania przybyłych na miejsce zdarzenia zastępów straży pożarnej polegały na przeszukiwaniu brzegu jeziora suskiego, oraz ustalaniu tożsamości  poszukiwanego. Potencjalny topielec został odnaleziony na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Iławie po tym jak pokonał wcześniej akwen wodny wpław. Na tym działania zakończono. Zadysponowano: GBARt, GBA OSP Susz, JRG Iława, JRG Ostróda, JRG Elbląg, Policja.
9.11.2013r    godz. 7:05
kliknij na zdjęcie aby powiększyć

15.11.2013r  godz. 22:30
W miejscowości Ulnowo doszło do pożaru sadzy w przewodzie kominowym.
Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wygaszeniu paleniska w piecu, wyczyszczeniu przewodu kominowego za pomocą kuli i szczotki kominiarskiej
oraz wybraniu sadzy z wyczystki kominowej. Wydano zakaz używania przewodu kominowego do chwili uzyskania opinii kominiarskiej. Zadysponowano: GBARt, GBA OSP Susz, SD 30 JRG Iława.


16.11.2013r  godz. 22:15
W miejscowości Lubnowy Wielkie doszło do pożaru sadzy w przewodzie kominowym.
Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wygaszeniu paleniska w piecu, wyczyszczeniu przewodu kominowego za pomocą kuli i szczotki kominiarskiej.  Wydano zakaz używania przewodu kominowego do chwili uzyskania opinii kominiarskiej. Zadysponowano: GBARt OSP Susz.

kliknij na zdjęcie aby powiększyć

W miejscowości Bałoszyce w jednym z mieszkań mężczyzna stracił przytomność. Wezwana na pomoc karetka pogotowia z ratownikami medycznymi stacjonująca w Suszu w tym czasie udzielała pomocy innemu pacjentowi. Na pomoc zadysponowano OSP w Suszu. Po dotarciu na miejsce zdarzenia straży pożarnej stwierdzono że na podłodze leży nieprzytomny około 35 letni mężczyzna u którego było brak funkcji życiowych. Działania straży polegały na udrożnieniu dróg oddechowych  i rozpoczęciu reanimacji krążeniowo oddechowej. Po przyjeździe karetki pogotowia zespół przejął reanimację od strażaków i kontynuował ją.
Podczas reanimacji użyto defibrylatora jednak serce nie podjęło pracy. Zadysponowano: GBARt OSP Susz, Karetka pogotowia.

20.11.2013r.   godz. 21:30

24.11.2013r   godz. 21:40
Usuwanie obłamanego konaru drzewa w miejscowości Różnowo. Zadysponowano: GBARt OSP Susz.

25.11.2013r  godz. 15:25
W miejscowości Lubnowy Małe doszło do kolizji drogowej. Kierujący samochodem osobowym marki Opel Tigra podczas jazdy z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na lewe pobocze i uderzył w zaparkowany przed posesją samochód osobowy marki Volkswagen Golf.  Po przyjeździe na miejsce zdarzenia działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i odłączeniu akumulatorów w obu pojazdach. Kierowca pojazdu Opel wyszedł z kolizji bez obrażeń i znajdował się poza pojazdem. Zadysponowano: GBARt, GBA OSP Susz, Policja, Karetka Pogotowia.
kliknij na zdjęcie aby powiększyć

W Suszu na ulicy Prabuckiej miał miejsce pożar śmieci w kontenerze. Przyczyną pożaru było wyrzucenie gorącego popiołu do plastikowego kontenera. Straty zniszczonego pojemnika to około 1000zł które poniosła firma Remondis. Zadysponowano: GBARt OSP Susz.
29.11.2013r   godz.9:30
kliknij na zdjęcie aby powiększyć

6.12.2013r 
Trzy razy interweniowali suscy strażacy usuwając skutki silnie wiejącego wiatru. Interwencje dotyczyły połamanych gałęzi i drzew, które blokowały jezdnię. Zadysponowano: GBARt OSP Susz.

7.12.2013r  godz. 5:05
W miejscowości Babięty Wielkie doszło do pożaru sadzy w przewodzie kominowym.
Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wygaszeniu paleniska w piecu, wyczyszczeniu przewodu kominowego za pomocą kuli i szczotki kominiarskiej.  Wydano zakaz używania przewodu kominowego do chwili uzyskania opinii kominiarskiej. Zadysponowano: GBARt OSP Susz.

8.12.2013r   godz.8:30
W Suszu na ulicy Prabuckiej miał miejsce pożar śmieci w kontenerze. Zadysponowano: GBARt OSP Susz.

W miejscowości Kamieniec podczas transportu pacjentki do szpitala ugrzęzła karetka pogotowia ratunkowego. Działania straży pożarnej polegały na wyciągnięciu pojazdu przy pomocy samochodu gaśniczego. Zadysponowano: GBARt OSP Susz.
20.12.2013r   godz.17:30

17.12.2013r.   godz. 8:15
W Suszu przy ulicy Pieniężnego na drodze wojewódzkiej nr 515 Susz Malbork miało miejsce  usuwania plamy oleju napędowego z jezdni. Wyciek około 400 litrów "napędu"  nastąpił ze zbiornika samochodu marki Skania. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, kierowaniu ruchem oraz sorpcji rozlanego paliwa za pomocą sorbentu. Ze względu na wielkość zanieczyszczenia użyto również piaskarki. Zadysponowano: GBARt, GBA OSP Susz, SLRch JRG Iława. Policja.
kliknij na zdjęcie aby powiększyć
kliknij na zdjęcie aby powiększyć

W Suszu na ulicy Prabuckiej miał miejsce pożar śmieci w kontenerze. Zadysponowano: GBARt OSP Susz.
22.12.2013r   godz.18:00