Jesteśmy zawsze na wysokości zadania
archiwum 2008r
archiwum 2009r
archiwum 2010r
archiwum 2011r
archiwum 2012r
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej  w Suszu informuje, że w dniu 16.03.2013r o godz. 18:00 w świetlicy OSP w Suszu przy ulicy Polnej 1a odbędzie się walne zebranie sprawozdawcze za 2012 r.
Obowiązuje umundurowanie wyjściowe lub koszarowe.

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW
W styczniu odbył się kurs strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gmin: Iława, Kisielice i Susz. Kurs zorganizowany przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Iławie. Kierownikiem kursu był mł. bryg. Marek Maciejewski Celem szkolenia było przygotowanie strażaków ratowników do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań ratowniczo - gaśniczych. Kurs obejmował podstawowe tematy związane z organizacją ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej, rozwój pożaru, taktyki gaszenia pożarów, sprzęt ochrony dróg oddechowych, ratowniczy sprzęt mechaniczny, podstawowe zadania w czasie działań chemiczno - ekologicznych, elementy pierwszej pomocy. Po ukończonym szkoleniu druhowie będą mogli brać czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.


W remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Suszu odbyła się kolejna akcja krwiodawcza połączona z rejestracją potencjalnych dawców szpiku. Organizatorem akcji był klub HDK Żarek działający przy suskiej OSP. Na apel strażaków do oddania krwi zgłosiło się 56 osób. Jednak po badaniach lekarskich krew oddało 45 dawców, co dało efekt w postaci 20.2 l pełnej krwi. Poboru dokonało Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie oddział terenowy w Iławie. Podczas akcji krwiodawczej odbyła się również rejestracja potencjalnych Dawców Szpiku Kostnego. Do rejestracji zgłosiło się 67 osób, którym nie jest obojętne życie i zdrowie chorujących na białaczkę.
Rejestracja była prosta. Trzeba było wypełnić deklarację przynależności do grupy dawców i samodzielnie pobrać wymaz z wewnętrznej strony policzka, który to organizatorzy wyślą do Fundacji DKMS. Potem czekamy już tylko na swoją kartę i możliwość podzielenia się swoimi komórkami macierzystymi. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy przybyli na apel organizatorów.

2 marca 2013r

18 marca 2013r w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Suszu odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod nazwą Młodzież Zapobiega Pożarom. Do eliminacji przystąpili przedstawiciele szkół podstawowych, gimnazjum i Zespołu Szkół z terenu miasta i gminy Susz, którzy mieli do rozwiązania pisemny test składający się z 25 pytań. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali okolicznościowe dyplomy oraz upominki ufundowane przez burmistrza Susza Krzysztofa Pietrzykowskiego.                                           
Nad właściwym przeprowadzeniem turnieju czuwała komisja w składzie:  
mł bryg. Marek Maciejewski - Komendant Gminny ZOSP RP
dh. Andrzej Kowalski - Prezes OSP Susz
dh. Andrzej Krupski - Naczelnik OSP Susz
Wyniki turnieju.
Szkoły podstawowe
I miejsce          Jakub Cendrowski   
II miejsce        Patrycja Zakrzewska                        
III miejsce        Arkadiusz Juszyńsk
Szkoły gimnazjalne
I miejsce         Kamil Piotrowski      
II miejsce        Szymon Chuderewicz                             
III miejsce       Patryk Wojciechowski
Szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce          Patrycja Lindner                                              
II miejsce         Karol Kander
III miejsce        Mateusz Warumze

Do kolejnego etapu konkursu, jakim będą eliminacje powiatowe zakwalifikowali się zdobywcy pierwszego i drugiego miejsca w każdej grupie.


W sobotę 16 marca 2013r odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Suszu podsumowywujące działalność statutową za miniony rok. W spotkaniu uczestniczyli: komendant PSP w Iławie brygadier Maciej Jasiński, burmistrz Susza Krzysztof Pietrzykowski, członek Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Iławie dh Tadeusz Szczepaniak, CZK Tadeusz Socha. Zebranie otworzył Prezes OSP dh. Andrzej Kowalski. Na przewodniczącego zebrania został wybrany dh Tadeusz Szczepaniak. Następnie został przedstawiony porządek zebrania oraz wybrano protokólanta, którym został dh. Krzysztof Frankiewicz oraz Komisję Uchwał i Wniosków, w skład, której weszli dh. Sławomir Szałkowski, dh. Romuald Brzozowski, dh. Grzegorz Szczegielniak.  Podczas zebrania prezes OSP Susz dh. Andrzej Kowalski wręczył odznaczenia dla strażaków "Za Wysługę Lat w działalności OSP":
Wojciechowski Karol - 5 lat
Zawadzki Kamil - 5 lat
Baczewski Mateusz - 5 lat
Po wręczeniu odznaczeń rozpoczęto składanie sprawozdań. Sprawozdanie z działalności OSP za ubiegły rok oraz plan działalności na 2013 rok przedstawił prezes Andrzej Kowalski.                                                                         Następnie swoje sprawozdania przedstawili dh.Robert Frankiewicz sprawozdanie finansowe, dh. Bartosz Baczewski sprawozdanie komisji rewizyjnej oraz sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przedstawił dh Szymon Chuderewicz.Po odczytaniu sprawozdań aktualny zarząd otrzymał absolutorium przy 20 głosach za i 2 wstrzymujących się. Aktualnie jednostka OSP Susz ma w swych szeregach 30 członków czynnych, 12 wspierających i 6 członków honorowych. MDP zrzesza w swych szeregach 22 chłopców i 8 dziewcząt. W roku sprawozdawczym strażacy wyjeżdżali 98 razy, w tym do 39 pozarów, 51 miejscowych zagrożeń i 8 wypadków drogowych. W planie działalności na rok 2013, gdzie z ważniejszym punktów uwzględniono organizację festynu Bezpieczne Wakacje, kontynuację zbiórek krwi, wymianę dzieci z partnerskim miastem Jarmen i Tutow, uczestniczenie w uroczystościach państwowych, kościelnych, resortowych oraz zabezpieczanie imprez masowych organizowanych na terenie gminy. Na koniec zebrania głos zabrali zaproszeni goście, którzy w swoich wypowiedziach dziękowali wszystkim za zaangażowanie w akcjach ratowniczo gaśniczych i czynny udział w pracach na rzecz OSP oraz miasta. Na tym zebranie zakończono.23 marca 2013r w miejscowości Kisielice na stadionie miejskim odbyło się praktyczne szkolenie strażaków z jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego z zakresu współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. W szkoleniu uczestniczyli strażacy z OSP Kisielice, OSP Jędrychowo, OSP Susz i OSP Iława z wykorzystaniem śmigłowca Eurocopter EC 135 Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie. Ćwiczenia miały na celu przygotowanie lądowiska i przyjęcie śmigłowca HEMS w porze nocnej. Po wylądowaniu śmigłowca strażacy zapoznali się z charakterystyką, wyposażeniem i parametrami technicznymi maszyny. Zostały omówione zagrożenia, z jakimi można się spotkać podczas startu i lądowania oraz gdzie występują najbardziej niebezpieczne miejsca i czułe punkty na zewnątrz maszyny i jak postępować w razie nieszczęśliwego upadku śmigłowca. Pokazano drogi dotarcia do osób uwiezionych w śmigłowcu jak otwierać drzwi, w jaki sposób wyjmować nosze, a także jak odblokować pasy bezpieczeństwa załogi i poszkodowanego.

Eliminacje Wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Giżycko 2013r

19 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 7 im. Janusza Korczaka w Giżycku odbyły się XXXVI eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom". Uczestniczyli w nim zwycięzcy eliminacji powiatowych województwa warmińsko-mazurskiego. Jednym z uczestników konkursu był Arkadiusz Frankiewicz z OSP w Suszu reprezentujący powiat iławski. Celem konkursu jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji straży pożarnej. Organizatorem OTWP jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Turniej wojewódzki, składał się z dwóch etapów: testu pisemnego złożonego z 30 pytań oraz finału ustnego. Nasz uczestnik zajął pierwsze miejsce w swojej najstarszej grupie wiekowej. Przed Arkiem jeszcze udział w finale centralnym XXXVI edycji OTWP "Młodzież Zapobiega Pożarom", który odbędzie się w dniach 7-9.06.2013 r. w Kołobrzegu. Życzymy powodzenia


23 kwietnia 2013 r. w Szkole Podstawowej w Jawtach Wielkich odbyło się spotkanie uczniów ze strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Suszu. Strażacy opowiadali o swojej trudnej i niebezpiecznej pracy i odpowiadali na liczne pytania dzieci. Przypomnieli numery alarmowe oraz uczyli bezpiecznego zachowania w sytuacjach zagrożenia. Dzieci miały możliwość ubrania strażackich hełmów, oglądały prądownice i zapoznały się z wyposażeniem samochodu strażackiego.

Strażacy nie tylko gaszą pożary. Ładna pogoda i majowy długi weekend sprawiły, że strażacy oraz członkowie młodzieżowej drużyny pożarniczej spotkali się by zadbać o sprzęt jak i teren wokół remizy.
Maj 2013r wiosenne porządki w OSP Susz

2 maja 2013 roku odbyły się gminne obchody Dnia Strażaka w Jakubowie Kisielickim.  Tegoroczne święto zbiegło się z jubileuszem 60 lecia powstania jednostki oraz nadania sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jakubowie Kisielickim. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, przedstawiciele władz lokalnych, zaproszeni goście, mieszkańcy oraz strażacy z jednostek OSP z gminy Susz. Dowódcą uroczystości był Komendant Gminny mł. bryg. Marek Maciejewski. Podczas obchodów Dnia Strażaka zostały wręczone medale, i wyróżnienia.

Obchody Dnia Strażaka w naszej jednostce rozpoczęły się zbiórką przed remizą, na której to zostały wręczone medale i odznaczenia. Następnie strażacy przemaszerowali wraz ze sztandarem do Sanktuarium św. Antoniego Padewskiego w Suszu gdzie została odprawiona msza św. w intencji strażaków i ich rodzin.  Mszy świętej przewodniczył ks. dziekan Jerzy Karwat. Po mszy kolumna wozów bojowych przejechała przez miasto na sygnałach. A obchody zakończyły się wspólnym grillowaniem.                                         
Kim był Święty Florian.
To postać znana w okresie krwawych prześladowań chrześcijan. Co prawda nie był strażakiem, ale legendy wokół jego osoby spowodowały, że stał się patronem osób, które wykonują niebezpieczne zawody, związane z ogniem. Pochodził z Austrii i był mężnym żołnierzem, który za swoją chrześcijańską wiarę i pomoc współwyznawcom, zginął śmiercią męczeńską najpierw potwornie skatowany i wrzucony do rzeki Enns.

4.maja 2013r.

W dniu 15 czerwca na plaży miejskiej w Suszu odbyła się kolejna już czwarta impreza zorganizowana przez Ochotniczą Straż Pożarną w Suszu pod nazwą Bezpieczne Wakacje. Festyn zorganizowany przy współudziale: Komendy Powiatowej Policji w Iławie oraz Komisariatu Policji w Suszu, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie oraz Zakładu Karnego w Iławie. Tematem przewodnim tegorocznego festynu była pierwsza pomoc oraz resuscytacja. Podczas imprezy na uczestników czekało wiele atrakcji i niespodzianek. Imprezę rozpoczęto wjazdem wozów bojowych na plażę miejską następnie odbył się pokaz rozwinięcia bojowego i ugaszenia pożaru przez MDP Susz. Kolejnym punktem był przyjazd motocyklistów. Strażacy przygotowali pokaz ratownictwa wodnego oraz konkursy i zabawy. Symulację poruszania się w zadymionych pomieszczeniach w pełnym wyposażeniu z aparatem ODO na plecach i prawdziwe nurkowanie w basenie. Policjanci przygotowali konkurs z zakresu ruchu drogowego oraz symulator zderzeń. Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Iławie zaprezentowali tresurę psa w zakresie wyszukiwania środków narkotycznych. Była także możliwość zakupu wyrobów wykonanych przez osadzonych w iławskim więzieniu. Kwotę z zakupów przekazano Warsztatom Terapii Zajęciowej w Suszu. Podczas trwania festynu wykwalifikowani ratownicy medyczni udzielali porad podczas resuscytacji krążeniowo oddechowej na fantomie.  Na wszystkich zgłodniałych uczestników czekała  specjalnie przygotowana na tę okazję strażacka grochówka i pierogi z firmy Rolmax.

20 czerwca 2013 r. suską remizę odwiedziła grupa pierwszoklasistów i grupa przedszkolna wraz z opiekunami. Podczas wizyty strażacy opowiadali o swojej niebezpiecznej pracy i odpowiadali na zadawane pytania. Dzieci wykazały się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa, potrafiły wymienić numery alarmowe oraz wiedziały, co robić w przypadku pożaru lub innego zagrożenia. Każdy mógł przymierzyć ubranie strażackie, hełm i wejść do wozu bojowego. Jednak największą atrakcją tego dnia było lanie wody z prawdziwego węża strażackiego. Spotkanie zakończono wręczeniem podziękowania, które to dzieci wykonały na zajęciach plastycznych.

14.09.2013r 
W remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Suszu odbyła się kolejna akcja krwiodawcza. Organizatorem akcji był klub HDK Żarek. Na apel strażaków do oddania krwi zgłosiło się 35 osób. Po badaniach lekarskich krew oddało 25 dawców, co dało efekt w postaci 12 l krwi. Poboru dokonało Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie oddział terenowy w Iławie.

21.09.2013r
Na stadionie miejskim w Kisielicach odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP. Komisję sędziowską wystawiła PSP w Iławie. W zawodach wzięło udział 10 drużyn pożarniczych z gminy Kisielice i gościnnie OSP Susz. Rywalizacja przebiegała w miłej i sportowej atmosferze. Na zgłodniałych czekała pyszna strażacka grochówka.

26.09.2013r
W Sali konferencyjnej   Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Olsztynie odbyło się spotkanie w ramach projektu Strażacy Chronią Środowisko Naturalne. Program spotkania to podsumowanie konkursu kronik strażackich i prezentacja stron internetowych prowadzonych przez Ochotnicze Straże Pożarne województwa Warmińsko Mazurskiego. W spotkaniu wzięli udział: dh. Stanisław Mikulak sekretarz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego  ZOSP RP w Olsztynie oraz przewodniczący komisji historycznej dh. Władysław Świeczkowski. Całość  poprowadził dh. Grzegorz Matczyński. Wręczenia upominków i wyróżnień dokonał dh. Stanisław Mikulak.
30 października 2013 roku o godz. 10:00 w Szkole Podstawowej im. Gen. Józefa Bema w Suszu został przeprowadzony próbny alarm przeciwpożarowy zorganizowany wspólnie przez dyrekcję szkoły podstawowej oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Suszu. Ćwiczenia miały na celu zapoznanie się uczniów i pracowników szkoły  z procedurami postępowania na wypadek wybuchu pożaru lub w przypadku powstania innego zagrożenia.


11 listopada  miały miejsce uroczyste obchody 95 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się od  uroczystej mszy świętej w intencji Ojczyzny. Mszę odprawił ks. Kanonik Mieczysław Adamczyk oraz ks. Dziekan Dariusz Kułakowski. W uroczystościach tych wzięli udział strażacy z gminy i miasta oraz poczty sztandarowe z OSP Redaki, OSP Jakubowo i OSP Susz. Kolejnym punktem uroczystości był przemarsz pod Pomnik Nieznanego Żołnierza gdzie złożono wieńce i kwiaty oraz zapalono znicze.
19 listopada 2013 roku o godz. 11:00 w Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu został przeprowadzony próbny alarm przeciwpożarowy mający na celu zapoznanie się uczniów i pracowników szkoły  z procedurami postępowania na wypadek wybuchu pożaru lub w przypadku powstania innego zagrożenia. Ćwiczenia są wymogiem Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Scenariusz ćwiczeń zakładał że w jednym z pomieszczeń szkoły powstał pożar, czego efektem było silne zadymienie całego budynku. Po przybyciu na miejsce zdarzenia działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wejściu roty w aparatach ochrony dróg oddechowych  z jednym prądem  wody do budynku, zlokalizowaniu i ugaszeniu pożaru, przeszukaniu pomieszczeń w celu wykluczenia potencjalnych poszkodowanych osób oraz oddymieniu obiektu za pomocą wentylatora.


SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW

W listopadzie 2013 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie prowadziła szkolenie podstawowe strażaków-ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gmin Kisielice i Susz. Celem szkolenia było przygotowanie strażaków ratowników do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań ratowniczo - gaśniczych. Kurs obejmował podstawowe tematy związane z organizacją ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej, rozwój pożaru, taktyki gaszenia pożarów, sprzęt ochrony dróg oddechowych, ratowniczy sprzęt mechaniczny, podstawowe zadania w czasie działań chemiczno - ekologicznych, elementy pierwszej pomocy. Po ukończonym szkoleniu druhowie będą mogli brać czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych


W  świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie wigilijno opłatkowe w którym to uczestniczyli strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Suszu oraz członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Na wigilijnej wieczerzy nie zabrakło gminnego kapelana straży pożarnej ks. Ryszarda Dębskiego oraz burmistrza Susza Krzysztofa Pietrzykowskiego. Strażacy spotkali się przy wigilijnym stole by, jak co roku złożyć sobie świąteczne życzenia i podzielić się opłatkiem.
14.12.2013r

Zbiórka krwi w 2014 r
22 luty 2014r w remizie OSP
21 czerwiec 2014r ambulans do poboru krwi parking przy WDT
13 wrzesień 2014r w remizie OSP
6 grudzień 2014r w remizie OSP
OSP w Suszu i klub HDK Żarek gorąco zapraszają do oddania krwi w wyznaczonych terminach