Po wyzwoleniu Polski spod okupacji hitlerowskiej w 1945 roku Panowie Leonard Słomowicz, Tadeusz Wiśniewski i Jan Olszewski zawiązali komitet założycielski Ochotniczej Straży Pożarnej w Suszu.Pierwszym komendantem został druh Tadeusz Wiśniewski. Jednostka przyjęła oficjalną nazwę Miejska Ochotnicza Straż Pożarna w Suszu.Zakładając Ochotniczą Straż Pożarną nie przypuszczali, że rozwój cywilizacji doprowadzi do tego, że strażacy oprócz pożarów będą musieli borykać się z innymi zagrożeniami takimi jak: ratownictwo
drogowe, chemiczne, czy ekologiczne. W tym czasie na wyposażeniu jako pierwsi w powiecie mieli motopompę M-400 zwaną "Błyskawicą" i kilka węży tłocznych,dzięki czemu dzielnie stawiali czoło pożarom. W latach 1945-1979 jednostka nasza dysponowała takimi pojazdami gaśniczymi jak Mercedes, Ford, Doge, Star-20, Star-21, Star-25, gdzie ten ostatni służy druhom z OSP Babięty do dziś. Następnymi komendantami OSP w Suszu byli druhowie: Leonard Słomowicz, Paweł Zaremba, Jan
Bronisław Suchocki. W dostępnych nam dokumentach pojawiają się nazwiska druhów pełniących funkcje w zarządzie. Są to: Eugeniusz Sadowski, Jan Olszewski, Andrzej Masny, Józef Sadowski, Andrzej Niedziałek, Krzysztof Suchenek. Pierwszym kierowcami byli: Czesław Radzicki, Jan Michałek, Andrzej Masny, Bolesław Ratajczak, Mieczysław
Michałek, Bogumił Kantarek,
Michałek, Waldemar Bursztynowicz, Ludwik Nowicki i wielu innych, którzy w początkach lat 70-tych zwalczali pożary, mając jak na owe czasy
nowoczesny sprzęt w postaci Starów 21 i 25. W ówczesnych czasach przy OSP w Suszu działało kółko wokalno taneczne oraz zespół teatralny kierowany przez pana Kasprzyckiego. W latach 60-tych powstała orkiestra dęta kierowana przez druha Eugeniusza Olszewskiego. Suska orkiestra jak i strażacy, mimo licznych trudności zawsze udzielali się dla miasta popierając wszelkie cele społeczne i biorąc czynny udział w obchodach świąt kościelnych i państwowych.
Orkiestra w swej kilkunastoletniej działalności zdobywała wiele wyróżnień lokalnych jak i ogólnokrajowych. Niestety nie przetrwała ona próby czasu i w latach 90-tych zaprzestała swojej działalności. Po 20-stu latach istnienia naszej jednostki 22 lipca 1965 roku Prezydium Miejskiej Rady Narodowej nadało sztandar dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suszu.
W 1979 roku jednostce suskiej przydzielono samochód pożarniczy Star 244 GBA 2,5/16, a w 1980 roku dzięki Nadleśnictwu Susz zakupiono ciężki samochód pożarniczy Jelcz GCBA 6/32. Samochody te w miarę przybywania sprzętu i dzięki zaangażowaniu strażaków przystosowywano i modernizowano do nowych potrzeb, dzięki czemu służą nam do dziś
Jednym z największych wypadków, w jakich przyszło uczestniczyć naszej jednostce w latach osiemdziesiątych była katastrofa kolejowa na dworcu PKP w Suszu. Pociąg
pośpieszny najechał na tył pociągu towarowego z cysternami wypełnionymi olejem napędowym Po uderzeniu nastąpiło spiętrzenie wagonów pękniecie jednej z cystern i zapalenie się rozlanego oleju napędowego. Jednostka nasza przybyła na miejsce zdarzenia jako pierwsza przystępując do gaszenia pożaru i udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym. W akcji tej brało Udział 41 zastępów straży pożarnej z byłego województwa Elbląskiego i Olsztyńskiego. W
wypadku tym zginęły 4 osoby a 34zostały ranne. W 1990 roku jednostki OSP przeszły w zarządzanie gminne. Na walnym zebraniu odmłodzono w dużym stopniu skład zarządu straży. Naczelnikiem został druh Andrzej Krupski a gospodarzem i skarbnikiem druh Robert Frankiewicz. Funkcje te pełnią do dziś. W roku 1995 Komendant Rejonowy straży pożarnej w Kwidzynie zawarł porozumienie z zarządem Gminy i Miasta w Suszu reprezentowanym przez OSP Susz dotyczące włączenia jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Przystępując do KSRG jednostka nasza co roku pozyskuje nowy sprzęt ratowniczo- gaśniczy. Przez przynależność do KSRG wzbogaciliśmy się o zestaw do ratownictwadrogowego firmy Holmatro, agregat prądotwórczy, pilarki do drzewa, przecinarkę do stali i betonu, aparaty oddechowe Auer, pompy, sprzęt łączności i wiele innego sprzętu, podnoszącego lepszą skuteczność w działaniach ratowniczo-gaśniczych.
Zdjęcia: JAN KUPS
Podczas zmian terytorialnych kraju w roku 1999 OSP w Suszu przeszła z rejonu Kwidzyńskiego do Powiatu Iławskiego. W roku 2005 nasza jednostka obchodziła 60-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu odbyły się 23 lipca na placu przed remizą OSP w Suszu. Podczas ceremonii odsłonięto tablicę  pamiątkową i nadano wyróżnienia zasłużonym strażakom.Zarząd OSP złożył podziękowania za współprace sponsorom.W uroczystościach tych wzięli udział zaproszeni goście:
Poseł na Sejm RP - Witold Gintowt - Dziewałtowski
Poseł na Sejm RP - Stanisław Gorczyca
Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Piotr Żuchowski
Członek Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP - druh Henryk Zakrzewski
Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP - druh Tadeusz Szczepaniak
Komendant Powiatowy PSP w Iławie - bryg. Julian  Lemiech
Komendant Powiatowy PSP w Kwidzynie - mł.bryg. Leszek Szczepański
Przewodniczący Rady Miejskiej w Suszu Krzysztof Pietrzykowski
Komendant Policji w Suszu - Bogdan Kasner                                   

Księża parafii suskich
Przedsiębiorcy
Przedstawiciele samorządów lokalnych
Delegacje Jednostek OSP z Gminy i Powiatu.

Po części oficjalnej odbył się uroczysty przemarsz przy akompaniamencie orkiestry dętej, zaproszonych gości, strażaków i wozów bojowych do Sanktuarium Św. Antoniego na mszę świętą, którą to odprawił  ks. Prałat Zbigniew Nowak. Po mszy kolumna wozów bojowych przejechała przez miasto na sygnałach
A zaproszeni goście udali się do Domku Myśliwskiego w miejscowości Bornice na poczęstunek.


Historię spisali na podstawie zebranych dokumentów
                                                Druh Krzysztof Frankiewicz
                                                Druh Andrzej Juszyński
Zdjęcia udostępnili: Druh Andrzej Masny
                                    Druh Franciszek Nalerski
                                    OSP Susz